Công ty TNHH TK - In BB - QC Thịnh Chinh

              285/94 CMT8 - Phường 12 - Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh

Thịnh Chinh kính chào Quý khách. Hãy dùng trình duyệt Mozilla Firefox / Chrome để duyệt web hiệu quả nhất. Nhấn phím F5 để làm mới trang!

                                        IN OFFSET GIA CÔNG

* Điều kiện in gia công : chúng tôi chỉ chấp nhận in gia công cho các đơn hàng có nguồn gốc rõ ràng. Không nhận in các mặt hàng không thuộc quyền hạn của công ty hoặc các loại mặt hàng nằm trong danh mục Cấm do Nhà nước ban hành...

* Các phương án in gia công : khách hàng có thể chọn 1 trong các phương án sau :

1. Khách hàng chỉ in, toàn bộ các công đoạn từ việc chuẩn bị file thiết kế, xuất kẽm, xuất phim, bài in mẫu ( in proof )... đều do khách hàng tự trang bị và mang đến cho chúng tôi.

2. Khách hàng chỉ có file thiết kế và yêu cầu chúng tôi in.

3. Khách hàng chỉ có file nháp, file tư liệu, hình ảnh... mà chưa có file thiết kế hoàn chỉnh, chúng tôi sẽ hoàn tất file thiết kế ( tính phí ưu đãi ) và thực hiện việc in cho khách hàng.