Công ty TNHH TK - In BB - QC Thịnh Chinh

              285/94 CMT8 - Phường 12 - Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh

Thịnh Chinh kính chào Quý khách. Hãy dùng trình duyệt Mozilla Firefox / Chrome để duyệt web hiệu quả nhất. Nhấn phím F5 để làm mới trang!

Thông tin liên hệ :

** Văn phòng : 285/94 Cách Mạng Tháng Tám - Phường 12 - Quận 10 - Tp.HCM

      Điện thoại : 028.3822 7031 / 6273 5796 - Fax : 028.3823 5612

      Email : quangcaoblp@gmail.com - Website : http://www.blp-advertising.com

                                             

** Nhà xưởng : 285/94 Cách Mạng Tháng Tám - Phường 12 - Quận 10 - Tp.HCM

     Điện thoại : 028.3822 7031 / 6273 5796 - Fax : 028.3823 5612