Công ty TNHH TK - In BB - QC Thịnh Chinh

              285/94 CMT8 - Phường 12 - Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh

Thịnh Chinh kính chào Quý khách. Hãy dùng trình duyệt Mozilla Firefox / Chrome để duyệt web hiệu quả nhất. Nhấn phím F5 để làm mới trang!

                                        ĐÓNG CUỐN GIA CÔNG

* Điều kiện gia công : chúng tôi chỉ chấp nhận gia công cho các đơn hàng có nguồn gốc rõ ràng. Không nhận các mặt hàng không thuộc quyền hạn của công ty hoặc các loại mặt hàng nằm trong danh mục Cấm do Nhà nước ban hành...

* Phân loại : đóng cuốn dán keo đầu, keo hông, đóng cuốn lo xo, đóng cuốn bấm kim, đóng cuốn ép nhiệt, may chỉ...

* Số lượng : chúng tôi chỉ nhận các đơn hàng có số lượng nhiều, không nhận đơn hàng nhỏ và lẻ.

* Giá thành : phụ thuộc vào số lượng, chúng tôi sẽ có giá ưu đãi dành cho các khách hàng có thực hiện cùng lúc việc in offset và các công đoạn thành phẩm sau in.